Identity Access Management

V rámci projektu MS MIM 2016 sme nasadili Microsoft Forefront Identity Manager systém pre správu identít ekonomického informačného systému (integrácia systémov Active Directory, SAP HR, Microsoft Exchange, SharePoint, iCARD); zároveň sme implementovali integračné rozhrania (FIM Portal, FIM Service, FIM Synchronization Service).

Potrebujete poradiť?