Úspešnosť nášho podnikania každoročne bilancujeme a prezentujeme vo forme výročnej správy obsahujúcej zhodnotenie príslušného roka, ekonomické ukazovatele, historicky dôležité udalosti zo života spoločnosti a účtovnú závierku.

Potrebujete poradiť?