ensentia poskytuje softvérové riešenia, ktoré priamo podporujú biznis aktivity zákazníkov a zároveň umožňujú efektívnu činnosť firmy. Klientom poskytujeme portfólio softvérových riešení, ktoré je koncipované modulárne a preto sa prispôsobuje súčasným aj budúcim potrebám veľkých i menších spoločností.

Vývoj softvéru

Vývoj softvéru

ensentia poskytuje softvérové riešenia, ktoré priamo podporujú biznis aktivity zákazníkov a zároveň umožňujú efektívnu činnosť firmy. Klientom poskytujeme portfólio softvérových riešení, ktoré je koncipované modulárne a preto sa prispôsobuje súčasným aj budúcim potrebám veľkých i menších spoločností.

Systémová integrácia

Systémová integrácia

Heterogénnosť systémov a aplikácií je bežným javom v dnešných firmách. Na zabezpečenie komplexného a transparentného prístupu k dátam je potrebné zabezpečiť spojenie rôznych riešení od rôznych dodávateľov do jedného funkčného celku, tak aby navzájom spolupracovali.

Bezpečnosť IT prostredia

Bezpečnosť IT prostredia

Bezpečnosť IT prostredia je kritickou témou pri realizácii všetkých projektov. V závislosti od prostredia firma realizujeme rôzne aktivity od začlenenia systému do existujúceho konceptu bezpečnosti organizácie až po návrh bezpečnosti počas vývoja IT systému.

Enterprise architektúra

Enterprise architektúra

Enterprise architektúra poskytuje zákazníkom možnosť štruktúrovane pristúpiť k implementácii IT v súlade s biznis potrebami firmy. Vychádzajúc z našich skúseností, mnoho zákazníkov pristupuje k rozvoju IT prostredia, ktoré riadi IT oddelenie, so zavádzaním potrieb biznisu (napr. potreba nového marketingového nástroja), nekoordinovane. Často tieto dve zložky medzi sebou nekomunikujú a zbytočne tak zvyšujú náklady na samotné IT prostredie.

Potrebujete poradiť?