Bezpečnosť IT prostredia je kritickou témou pri realizácii všetkých projektov. V závislosti od prostredia realizujeme rôzne aktivity od začlenenia systému do existujúceho konceptu bezpečnosti organizácie až po návrh bezpečnosti počas vývoja IT systému.

Public Key Infrastructure (PKI)

Public Key Infrastructure (PKI)

PKI (Public Key Infrastructure) je v kryptografii označenie infraštruktúry správy a distribúcie verejných kľúčov z asymetrickej kryptografie. PKI umožňuje pomocou prenosu dôvery používať cudzie verejné kľúče a overovať nimi elektronické podpisy bez nutnosti ich individuálne kontroly.

Identity Access Management

Identity Access Management

V rámci projektu MS MIM 2016 sme nasadili Microsoft Forefront Identity Manager systém pre správu identít ekonomického informačného systému (integrácia systémov Active Directory, SAP HR, Microsoft Exchange, SharePoint, iCARD); zároveň sme implementovali integračné rozhrania (FIM Portal, FIM Service, FIM Synchronization Service).

Potrebujete poradiť?