Public Key Infrastructure (PKI)

PKI (Public Key Infrastructure) je v kryptografii označenie infraštruktúry správy a distribúcie verejných kľúčov z asymetrickej kryptografie. PKI umožňuje pomocou prenosu dôvery používať cudzie verejné kľúče a overovať nimi elektronické podpisy bez nutnosti ich individuálne kontroly.

  • vybudovanie bezpečných a redundantných úložísk citlivého materiálu a sprístupnenie služieb symetrickej a asymetrickej kryptografie ďalším systémom
  • implementáciu registračných a certifikačných autorít a zabezpečenie životného cyklu kľúčov a certifikátov
  • implementáciu nadväzujúcich autentifikačných a šifrovacích služieb
  • vydávanie a správu bezpečnostných tokenov pre potreby viacfaktorovej autentifikácie a digitálneho podpisu
  • implementáciu systémov pre správu identít a riadenie prístupu

Potrebujete poradiť?