Migrácia vnútropodnikovej domény z večera do rána

16. November 2016

Prípadov, že sa rozbehnutá firma rozhodne zmeniť svoje obchodné meno, je mnoho. Okrem marketingového rebrandingu je dôležitou súčasťou najmä zmena všetkých interných aj externých systémov, s ktorými firma doteraz pracovala a plánuje pracovať aj naďalej. Ako sa dá s minimálnym výpadkom takáto zmena zrealizovať? Opíšeme Vám jednoduchý príklad zmeny.

Migrácia vnútropodnikovej domény z večera do rána

Požiadavky manažmentu spoločnosti boli jasné

Každá zmena v infraštruktúre je potenciálnym obmedzením chodu spoločnosti. Našim cieľom ich bolo minimalizovať. Tieto požiadavky boli pre manažment kritické:

·         migrácia kompletnej infraštruktúry, vrátane všetkých osobných počítačov, do novovytvorenej domény musela byť zrealizovaná počas štandardnej prevádzky bez výpadku,

·         pre koncového užívateľa musí byť zmena komfortná, bez nutnosti zmeny jeho návykov,

·         kritické systémy musia po migrácii fungovať bez obmedzení

Príprava je dôležitá

Pod migráciou domény si niekto môže predstaviť zmenu názvu e-mailu užívateľa. Avšak to je iba vrchol ľadovca. Zmena sa týka kompletne celého systému, ktorý je často previazaný na ďalšie zložité systémy, vrátane externých programov na správu financií, dochádzky, či vozového parku. Migrácia celej infraštruktúry musí byť premysleným sledom udalostí. Na nič sme nesmeli zabudnúť. Aj preto sme museli zmapovať aktuálny stav infraštruktúry. Na základe neho sme si rozdelili úlohy a vypracovali špecifikácie, ktoré musia byť dôsledne dodržané. V zmysle porekadla, Dôveruj ale preveruj, sme zazálohovali užívateľské dáta na všetkých počítačoch a notebookoch, ktoré boli pripojené k starej doméne.

Testovanie, testovanie, testovanie

Pri takejto veľkej migrácii bol vhodný čas na to, aby sme novú doménu nasadili na úplne nové servery. Zabili sme tak dve muchy jednou ranou, pretože k výmene „železa“ by v blízkej budúcnosti tak či tak muselo dôjsť. Vyhli sme sa bolehlavu, ktorý by nás onedlho zrejme čakal a mohol ochromiť bezproblémový chod firmy. Mali sme pred sebou zložitú úlohu a nemohli sme si dovoliť chybu. Preto sme vytvorili virtuálne prostredie, v ktorom sme nasimulovali migráciu domény, overovanie prístupov a vzniknutú záťaž. Takto sme si overili, že nami navrhované postupy sú správne. Ešte vo fáze testovania sme dopredu nakúpili nové bezpečnostné certifikáty pre všetky aplikačné servery prístupné z internetu.

Deň D, respektíve noc N

Naši špecialisti, posilnení hektolitrami kávy, mali v rukách presný scenár migrácie, ktorý bolo treba do bodky splniť počas jednej noci:

 • ·         Spustenie nového Active Directory servera
 • ·         Vytvorenie a migrácia SQL clustra
 • ·         Migrácia všetkých systémových účtov
 • ·         Vytvorenie zálohy mailového servera
 • ·         Nový mailový server
 • ·         Vytvorenie nových účtov
 • ·         Migrácia ERP systému a ďalších náväzných účtovných systémov
 • ·         Sharepointová farma
 • ·         Schvaľovacie workflovy
 • ·         Migrácia viac ako 100 užívateľských účtov
 • ·         Pomocná infraštruktúra pre multifunkcie
 • ·         Terminal server

Ráno po noci N

Kým zamestnanci prišli ráno do práce, naši špecialisti už mali otestovanú základnú funkcionalitu celého nového prostredia, prístupy z LAN aj internetu, VPN spojenie, ako aj interface na iné systémy. Každý z počítačov alebo notebookov sme museli ešte fyzicky premigrovať do novej domény a prekopírovať späť zazálohované dáta tak, aby každý počítač vyzeral ako predtým. Táto operácia trvala iba niekoľko minút a zamestnanci sa mohli nerušene venovať svojim pracovným povinnostiam, ako keby sa nič počas noci nemenilo.

Potrebujete poradiť?