Milan Paštrnák: Certifikát Microsoft Gold Partner nás zaradil medzi špičku na Slovensku

25. April 2016

Rozhovor so CTO Milanom Paštrnákom o získaní prestížneho certifikátu Microsoft Gold Partner.

Milan Paštrnák: Certifikát Microsoft Gold Partner nás zaradil medzi špičku na Slovensku

Spoločnosť bit-STUDIO získala certifikát Microsoft Gold Partner. Čo to z pohľadu CTO znamená?

Milan Paštrnák, CTO, bit-STUDIO Bratislava: Dosiahnutie úrovne Microsoft Gold Partner v oblasti aplikačného vývoja je garanciou, že v bitstudiu sa nachádzajú špecialisti so skúsenosťami s vývojom softvéru, ktorý zodpovedá štandardom a metodikám, ktoré definovala firma Microsoft pre platformu .NET. Všetky nami dodané projekty za posledné obdobie tieto prísne kritériá spĺňajú. Certifikáciu máme vďaka kombinácii expertov ale aj projektov, ktoré boli v danej kvalite dodané.

Získať certifikát Microsoft Gold Partner nie je až také jednoduché. Bol proces získania certifikátu náročný?

Milan Paštrnák, CTO, bit-STUDIO Bratislava: Certifikát Microsoft Gold Partner získava spoločnosť keď má definovaný počet expertov a počet dodaných verifikovaných projektov. Na získanie tohto certifikátu musí každý expert absolvovať tri až päť skúšok z rôznych oblastí. Postup je nasledovný: človek v danej technológii najprv pracuje tri až päť rokov, až potom sa dostane na takú úroveň, aby mohol absolvovať skúšky. Z toho vyplýva, že v bitstudiu pracujú skúsení experti, ktorí tieto technológie ovládajú a tým garantujú kvalitu nami dodávaných služieb.

Koľko firiem na Slovensku sa môže pochváliť certifikátom Microsoft Gold Partner?

Milan Paštrnák, CTO, bit-STUDIO Bratislava: Na Slovensku máme dve kategórie firiem. Veľké nadnárodné korporácie, ktoré majú tieto partnerstvá zdedené z materskej firmy zo zahraničia. Potom sú to slovenské firmy. Väčšina z nich dosahuje úroveň strieborného partnerstva. Nám sa podarilo získať zlaté. Na Slovensku ho má 4 – 5 slovenských firiem. Tým sme sa zaradili medzi špičku, najmä čo sa týka kvality dodávania riešení na technológii Microsoft.

Potrebujete poradiť?