Videokonferencie pomáhajú súdom zefektívňovať úkony

04. November 2015

Projekt RESS - Videokonferencie, ktorý sme v spolupráci so SOITRONom dodali pre Ministerstvo spravodlivosti SR dostal na medzinárodnej konferencii ITAPA 2015 špeciálne uznanie za zlepšovanie procesov. Veľmi nás to teší. Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí stáli pri projekte. Najmä našim zamestnancom, ktorí museli inštalovať infraštruktúru a systémy najmä počas poobedňajších a večerných hodín, rovnako aj cez víkendy, aby sme nenarušili plnú prevázdku súdov.

Videokonferencie pomáhajú súdom zefektívňovať úkony
Zefektívnenie vyšetrovania a vypočúvania na diaľku, urýchlenie niektorých súdno-znaleckých úkonov, či šetrenie peňazí a času. To sú len niektoré z výhod, ktoré prináša už od mája 2015 projekt súdnych videokonferencií v rámci Rozvoja elektronických služieb súdnictva.

V rámci projektu bolo potrebné vybudovať infraštruktúru, ktorá prepojila 86 miest Slovenska primárne ministerstva spravodlivosti, okresných a krajských súdov, ako aj Zväzu väzenskej a justičnej stráže. „Ide o zariadenia, ktoré posúvajú videokomunikačné riešenia na vyššiu úroveň z hľadiska komfortu, škálovateľnosti a podporných služieb. Patria sem servery pre dohľad a manažment, servery pre poskytovanie konferencií s väčším počtom účastníkov alebo servery - brány zabezpečujúce kompatibilitu, bezpečnosť a dovolateľnosť medzi koncovými bodmi. Súčasťou infraštruktúry sú aj servery pre nahrávanie a živé vysielanie prebiehajúcej konferencie,“  hovorí Milan Paštrnák, CTO bit-STUDIA Bratislava, ktoré projekt realizovalo. Moderná technológia šetrí, nielen čas, ale aj peniaze. Napríklad, účastník súdneho konania z Košíc nemusí cestovať na pojednávanie do Bratislavy, ale vypovedať môže vo svojom meste. Nestratí tak celý deň cestovaním  a štát mu nemusí preplácať náklady. 

Videokomunikáciu si možno predstaviť do istej miery ako druh telefonického hovoru kde sa nielen počujeme, ale aj vidíme. Z hľadiska koncového užívateľa je použitie videokonferenčného systému rovnako jednoduché ako použitie štandardného telefónu či mobilu. Obrovským benefitom videokonferenčného hovoru je možnosť zdieľania prezentácie medzi účastníkmi,“ vysvetľuje Ivan Matlák, Public Sector Director zo spoločnosti Soitron.
Technológia má samozrejme širšie uplatnenie. Okrem vypočúvania a súdnych procesov môže slúžiť aj na virtuálne porady a komunikáciu. Využiť sa môže aj na online vzdelávanie sudcov, súdnych úradníkov, perspektívne aj odsúdených, ale napr. aj online prednášok pre študentov právnických fakúlt, či dokonca prenosov zo súdneho pojednávania, ako aj prípadnú archiváciu týchto pojednávaní.
Ďalšou z výhod, ktoré modernizácia súdov priniesla je IP telefónia. „Vytvorená infraštruktúra nám dovolila vytvoriť možnosť uskutočňovania hovorov medzi jednotlivými pracoviskami okresných a krajských súdov, či špeciálnych pracovísk, s existujúcou WAN sieťou ministerstva spravodlivosti. Znamená to šetrenie nákladov za prenájom telekomunikačných liniek,“ dopĺňa Milan Paštrnák.
Foto: Ondrej Macko

Potrebujete poradiť?