Servery

Výpočtová infraštruktúra je postavená na optimálnom návrhu a implementácii serverovej infraštruktúry, či ako stand-alone serverov prepojených do výpočtových gridov alebo virtuálnych clustrov poskytujúcich homogénne prostredie pre jednotlivé inštancie aplikačných serverov . Návrh architektúry serverovej infraštruktúry je kľúčový pre optimálne využitie prostriedkov klienta pri splnení požadovaných výkonnostných parametrov nasadzovaných systémov.

Na vytvorenie návrhu riešenia serverovej infraštruktúry potrebujeme najprv analyzovať potreby zákazníka. Preto od neho zisťujeme:

  • systémové nároky jednotlivých aplikácií
  • požiadavky na dostupnosť jednotlivých aplikácií (aká miera výpadku aplikácie je tolerovaná)

Na základe týchto informácií následne špecifikujeme HW komponenty serverov tak, aby mali dostatočný výkon, dostatočnú úroveň redundancie a patričnú výkonovú rezervu na pokrytie prípadného rozvoja firmy s vyhliadkou na 3-5 rokov.

Samotný proces dodávky serverovej infraštruktúry prebieha nasledovne:

  • oživenie hardvéru a počiatočná konfigurácia
  • testovanie HW komponentov (tzv. zahorenie)
  • inštalácia operačného systému, aktualizácií a programového vybavenia
  • fyzická inštalácia v priestoroch zákazníka (káblovanie, konfigurácia sieťových rozhraní)
  • testovacia prevádzka (simulovaná záťaž)
  • odovzdanie, produkčná prevádzka.

Potrebujete poradiť?