Storage

Z pohľadu fyzickej infraštruktúry je návrh storage infraštruktúry poslednou, avšak o nič menej dôležitou oblasťou. Súčasný trend virtualizácii a poskytovania cloudových služieb vytvára zvýšený dôraz na high-availibity architektúru storage-ov a optimálne napojenie na serverovú infraštruktúru.

Návrh tzv. „unified storage“ riešenia predstavuje spôsob ako získať výkonné, škálovateľné a jednoducho spravovateľné riešenie. V tejto oblasti poskytujeme realizáciu diskových polí výrobcov IBM, EMC a HP 3PAR. Unified storage systémy súčasnosti sa vyznačujú:

  • pokrokovými funkciami ako sú Thin Provisioning, Automatic Storage Tiering, Storage Pooling, Remote Replication, Live LUN Migration...,
  • univerzálnosťou rozhraní - FC 8Gb, iSCSI 1/10Gb, SAS,
  • podporou protokolov pre blokový a súborový prístup (NFS, CIFS, HTTP, FTP ...),
  • manažmentom integrovaným priamo v kontroleroch,
  • škálovateľnosťou do šírky a v rámci modelových rád.

Pre zákazníkov s vysokými požiadavkami na dostupnosť dát ponúkame virtualizáciu diskových polí. Ide o virtualizačnú platformu EMC VPLEX, ktorá dokáže virtualizovať heterogénne storage prostredia, či už lokálne, alebo cez vzdialené lokality prostredníctvom SAN infraštruktúry.

Potrebujete poradiť?