Virtualizácia

Virtualizácia poskytuje IT prevádzke možnosť vysporiadať sa s dynamicky sa meniacimi požiadavkami jednotlivých systémov. A to bez potreby fyzického zásahu do infraštruktúry. Na úrovni fyzickej infraštruktúry sú jednotlivé výkonnostné parametre podľa potreby prideľované jednotlivým systémom a virtuálnym inštanciám aplikačných serverov. V oblasti virtualizácie poskytujeme služby celého životného cyklu: návrh architektúry, implementácia, migrácia, prevádzka, monitoring a rozvoj.

Základom virtualizačnej vrstvy je Hypervisor, ktorý na základe dopredu definovaných prostriedkov simuluje HW prostredie vyhovujúce behu operačného systému. Na jednom fyzickom serveri je možné prevádzkovať viac virtuálnych inštancií súčasne. V závislosti od systémových nárokov dokáže jeden fyzický server obslúžiť desiatky virtuálnych serverov.

Medzi hlavné výhody virtuálneho prostredia patrí:

  • hospodárnejšie využívanie systémových zdrojov
  • úspora prevádzkových nákladov
  • oddelenie operačného systému od fyzického HW
  • paralelný beh rôznych verzií operačných systémov na jednom HW
  • škálovateľnosť prostredia podľa aktuálnej potreby
  • jednoduchšia správa a údržba prostredia
  • monitoring serverov je súčasťou virtualizačnej vrstvy

V rámci dodávky našich riešení preferujeme virtualizačné platformy Microsoft Hyper-V a VMware vSphere avšak máme úspešne zrealizované projekty aj na platformách  aj na Oracle, XEN, KVM.

Potrebujete poradiť?