Zálohovanie

Strata dát je reálna hrozba, s ktorou sa skôr či neskôr stretne každý používateľ počítača. Hlavne vo firemnom prostredí spôsobuje strata kritických dát vážne problémy.

Medzi najčastejšie dôvody straty dát patrí:

  • náhodné vymazanie dát používateľom,
  • zlyhanie pamäťového média (každé fyzické médium má svoju životnosť),
  • živelná pohroma (povodeň, požiar),
  • strata, alebo krádež zariadenia obsahujúceho dôležité dáta,
  • počítačové vírusy, ktoré dokážu zničiť nie len dáta, ale aj HW počítača.

Pri návrhu každého zálohovacieho riešenia vychádzame z parametrov RTO (Recovery Time Objective) a RPO (Recovery Point Objective). Hodnoty týchto parametrov má buď zákazník definované v rámci DRP (Disaster Recovery Plan) plánu obnovy prevádzky, alebo mu ich pomôžeme zadefinovať. Od hodnôt parametrov RTO a RPO závisí výber správnej zálohovacej technológie a nastavenie zálohovacieho scenára. O automatizované vytváranie pravidelných záloh sa stará zálohovací softvér, ktorý zapisuje zálohu dát buď na disk (disk-to-disk backup), alebo na pásku (disk-to-tape backup). Obidve spomenuté technológie majú svoje výhody aj nevýhody. Výber vhodnejšej technológie je individuálny pre každého zákazníka.

V oblasti zálohovania našim zákazníkom ponúkame riešenia od výrobcov EMC (Avamar, DataDomain, Networker), IBM (Tivoli Storage Manager, páskové systémy), Microsoft (Data Protection Manager).

Potrebujete poradiť?