Bezpečnosť IT prostredia

Bezpečnosť IT prostredia je kritickou témou pri realizácii všetkých projektov. V závislosti od prostredia firma realizujeme rôzne aktivity od začlenenia systému do existujúceho konceptu bezpečnosti organizácie až po návrh bezpečnosti počas vývoja IT systému.

V oblasti bezpečnosti poskytujeme zákazníkom:

  • bezpečnostnú analýzu,
  • vypracovanie komplexných procesov, pokynov a noriem,
  • realizáciu centrálneho IAM systému,
  • bezpečnostný auditné a penetračné testy,
  • integrácia bezpečnostnej politiky,
  • riadenie bezpečnosti,
  • implementácia prístupových a dohľadových (kamerových) systémov.

V rámci IT projektov ako firma riešime najmä otázky ochrany perimitra siete, antivírusovú ochranu, kontrolu obsahu (verifikácia XML dát), šifrovanie dát a PKI infraštruktúru.

Potrebujete poradiť?