Enterprise architektúra

Enterprise architektúra poskytuje zákazníkom možnosť štruktúrovane pristúpiť k implementácii IT v súlade s biznis potrebami firmy. Vychádzajúc z našich skúseností, mnoho zákazníkov pristupuje k rozvoju IT prostredia, ktoré riadi IT oddelenie, so zavádzaním potrieb biznisu (napr. potreba nového marketingového nástroja), nekoordinovane. Často tieto dve zložky medzi sebou nekomunikujú a zbytočne tak zvyšujú náklady na samotné IT prostredie.

Enterprise architektúra poskytuje štruktúrovaný prístup, ktorý umožňuje efektívne reagovať na dynamicky sa meniace potreby biznisu a zároveň efektívne riadiť investície do IT prostredia. Naši certifikovaní Enterprise architekti poskytujú poradenstvo a služby pre:

  • biznis analýzu prostredia,
  • implementáciu ADM v zmysle TOGAF metodiky,
  • modelovanie jednotlivých vrstiev v Archimate 2.0,
  • definovanie AsIs a ToBe stavu,
  • riadenie životného cyklu EA.

Neoddeliteľnou súčasťou EA je aj plán architektúry a budovanie architecturu continuum repozitára a definovanie nákladovosti implementácie jednotlivých zmien.

Potrebujete poradiť?